Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. Música i poesia, punts de trobada
Júlia Ferrer i Garcia i Tània Parra i Esteve 


Resum
Poesia i música, ja des dels seus orígens, han estat estretament relacionades. Aquest article n’ex¬plora els diferents nivells d’intertextualitat i la seva aplicació didàctica. Després d’exposar les diverses maneres de fer dialogar poesia i música a l’aula, en una gradació de tipus de pràctiques que va des de la simple utilització d’un poema i una composició per il•lustrar un corrent artístic, fins a la lectura d’un poema com si fos una partitura, el treball se centra especialment en el màxim grau de simbiosi d’aquestes dues manifestacions artístiques: el lied en la tradició clàssica europea.
Paraules clau: poesia, música, intertextualitat, didàctica de la literatura, lied

Recepció de l'original: 03/03/2012
Acceptació de l'article: 16/06/2012