Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Jordi Feu: Sociòleg i doctor en Pedagogia. Professor titular al Departament de Pedagogia de la Universitat de Gi-rona, on imparteix classes de sociologia, política i legislació educativa i teoria educativa. És autor de diversos llibres i articles que versen sobre escola rural, política educativa, pensament educatiu, etc. Recentment ha publicat en els àmbits de democràcia, participació i renovació pedagògica. Ha dirigit i coordinat diversos pro-jectes de recerca científica finançats per entitats públiques –els darrers, centrats en democràcia i educació i renovació pedagògica. És director de la Càtedra de Renovació Pedagògica UdG-Can Trona. Adreça electrònica: jordi.feu@udg.edu
Albert Torrent: Professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona i membre del GRES (Grup de Recerca en Polítiques, Programes i Serveis Educatius i Socioculturals), i està preparant la tesi doctoral: La renovació peda-gògica a Catalunya: perspectives per a una nova ciutadania. Adreça electrònica: albert.t@udg.edu