Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Atílio Vicente i Santiago Pich 


Resum
Aquest article tracta dels principals conceptes desenvolupats en l’obra sociològica La reproducció (1970) de Pierre Bourdieu i Jean-Claude Passeron en la seva anàlisi del sistema d'ensenyament a saber: arbitrari cultural i violència simbòlica, ambdós relacionats amb la noció de poder simbòlic. L’anàlisi està orientada per les següents preguntes: Quins elements meta-teòrics són elaborats en el model conceptual de la dominació centrat en la categoria de poder simbòlic? i Quina és la relació d'aquest model teòric amb el sistema d'ensenyament? Concloem que el fonament que estableix aquesta relació dominadora és el desconeixement del locus de disputes entre classes i grups que està en la gènesi del contingut cultu-ral/escolar. Constatem que la dominació en la societat moderna, pròpiament simbòlica, té en el sistema d’ensenyament, mantenidor del capital cultural, el suport legítim i legitimador de les asimetries socials. Aquesta dominació conté maneres dominadores no modernes (carismàtica i tradicional) apropiades del model weberià, sense reduir-se a elles.
Paraules clau: Poder simbòlic, arbitrari cultural, violència simbòlica, sistema d'ensenyament, capital cultural.

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: