Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Mauro Valenciano Oller 


Resum
En aquest text ordeno algunes consideracions sobre els efectes en l'ensenyament obligatori de les mesures per tractar de fer front la situació generada pel COVID-19 i les polítiques del confi-nament. Faig esment de mesures anunciades com pedagògiques, però apunto la qüestió que són de fet mesures principalment amb una marcada arrel econòmica i política. Una de les pro-cedències d'aquestes consideracions són alguns comentaris dirigits a l'alumnat de la classe de l'assignatura Economia de l'educació durant el confinament. Una segona procedència d'aques-tes reflexions serà la revisió de les idees recollides per un estudi de cas, destacant alguns dels punts relacionats amb l'avaluació. Concretament, aquesta segona precedència remet a les meves experiències professionals en un centre públic de secundària a partir del 13 de març de 2020, així com també un comentari centrat en el discurs sobre l'ús de la tecnologia. Després, per pensar els mals d'escola contemporanis proposo un passeig per les aules a partir de dife-rents referències bibliogràfiques, a mode això últim de selecció de lectures, que en el futur podria acabar esdevenint una guia de lectura. Per enllestir el text, culmino la meva anàlisi amb alguns comentaris finals, concretament algunes notes sobre la figura del professor, de l'in-tel·lectual i del filòsof en els nostres temps.
Paraules clau: Avaluació educativa, polítiques del confinament, neoliberalisme, tecnologia, escola contempo-rània, teoria de l’educació.

Recepció de l'original: 31/07/2020
Acceptació de l'article: 18/09/2020