Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Testimonis pedagògics
Maria Vilanova Vila-Abadal (1952) s’ha especialitzat en el teatre, com a eina pedagògica, i en l’ensenyament de l’anglès a través de la dramatització. Actriu professional i professora de l’Escola Oficial d’Idiomes i de la Universitat de Barcelona, es va doctorar amb una tesi titulada Dramatització, valors i aprenentatge d’una llen-gua estrangera: el cas de l’anglès a les Escoles Oficials d’Idiomes (2001). Ha impartit cursos arreu del món sobre la utilització de la dramatització en l’ensenyament de l’anglès. Altrament, en els darrers anys s’ha dedicat a la literatura de ficció amb la publicació de diverses novel·les, per bé que també ha cultivat l’assaig amb títols com ara Un agost a Rwanda (1999) i La mort, una lliçó de vida?, escrit l’any 2005 després d’una tràgica vivèn-cia familiar, obra que l’any 2016 va ser reeditada. Adreça electrònica: mariavilanova03@gmail.com.
web: www.mariavilanova.cat