Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Escola rural i territori: una simbiosi clau
Elisabetta Tomazzoli 


Resum
L’objectiu d’aquest treball és identificar els elements més característics de la relació existent entre les petites escoles rurals i les comunitats on s’integren. Amb la mirada posada en els infants, aquesta investigació descriu la interacció entre nens, nenes, docents, famílies, autoritats educatives i polítics locals, ja siguin residents de llarga durada o famílies nouvingudes, sense perdre de vista l’entorn natural. S’ha adoptat un enfocament basat en una teoria constructivista i fonamentada. S'han visitat quinze petites escoles rurals italianes d’educació primària que inclouen como a mínim una aula multigrau. Els resultats van donar protagonisme a un element fonamental que transcendeix l'heterogeneïtat de les escoles visitades: la presència d'agents comunitaris molt motivats (docents, famílies, líders educatius, polítics i agents locals) que veuen l'escola com un motor per al desenvolupament de la comunitat. Entre aquests agents comunitaris s’ha posat especial atenció als docents durant l’anàlisi: el paper del mestre com a intel·lectual orgànic és el concepte que s’utilitza per definir el docent que viu la pròpia comunitat, però que té present la recerca històrica, literària, natural, musical i tot l’entorn.
Paraules clau: Relazione scuola-comunità, piccola scuola rurale, comunità rurale, pluriclasse, ruolo dell’insegnante, politiche educative. (Relació escola-comunitat, escola rural, comunitat rural, aula multigrau, paper docent, política educativa.)

Recepció de l'original: 21/04/2020
Acceptació de l'article: 27/07/2020