Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Carolayn Marín-Suanzo, Silvia Camps-Orfila, David Garcia-Romero, Sònia Sanchez-Busqués I José Luis Lalueza 


Resum
El Projecte Shere Rom és una «recerca basada en el disseny» iniciada fa vint-i-u anys. En aquest article es descriu un dels espais d’aquest projecte desenvolupat durant catorze anys en una escola del barri barceloní del Bon Pastor, amb població amb alt risc d’exclusió social. Aquesta experiència està basada en el model «Cinquena Dimensió», orientat al desenvolupament de comunitats educatives interinstitucionals, intergeneracionals i interculturals que promouen pràctiques d’aprenentatge col·laboratiu recolzat en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Es tracta d’espais en els que nois i noies de la comunitat resolen tasques o creen relats digitals en cooperació amb estudiants universitaris involucrats en un programa d’aprenentatge Servei (ApS). S’analitza l’experiència a partir de dos elements propis de l’enfocament històric-cultural de la Psicologia, la historicitat i la multivoceïdat (multiplicitat de veus), i dels reptes derivats del seu caràcter col·laboratiu, l’apropiabilitat per actors amb dife-rents motius, l’estructura narrativa i el foment de l’agència a través de l’autoria.
Paraules clau: Comunitats de pràctiques, aprenentatge col·laboratiu, recerca per disseny, educació intercultu-ral, aprenentatge servei

Recepció de l'original: 02/01/2020
Acceptació de l'article: 24/04/2020