Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Feride Durna i Judit Sabido-Codina 


Resum
El pas del segle XX al XXI ha promogut, especialment en les últimes dècades, un canvi social remarcable. La crisi econòmica i sociopolítica, el canvi climàtic, la immigració, les guerres, el neonacionalisme, entre d’altres, són alhora aspectes polítics i educatius. La didàctica de la histò-ria ha de fer front a aquests nous reptes i ha de responsabilitzar-se com a disciplina científica. A l’article resumim els debats epistemològics que van dur a terme el grup de treball Geschichtsdidaktik theoretisch Arbeitskreis der Konferenz für Geschichtsdidaktik e.V el març del 2019. En aquests, diversos científics de l’àmbit van exposar les seves perspectives respecte d’aquest nou paradigma de les responsabilitats socials de la didàctica de la història. Reptes que han arribat a Espanya més tard, però que estan essent alguns dels principals nuclis de conflicte a l’actualitat.
Paraules clau: Didàctica de la història, consciència històrica, societat, responsabilitat social, Geschichtsdidaktik theoretisch Arbeitskreis der Konferenz für Geschichtsdidaktik e.V

Recepció de l'original: 15/05/2019
Acceptació de l'article: 18/06/2020