Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Marc Galceran Vila i Mariona Casas Deseuras 


Resum
L’article parteix de la necessitat de dissenyar i implementar instruments d’avaluació formativa en les composicions escrites dels alumnes d’un centre de primària. L’escola dóna moltes opor-tunitats als infants per escriure, però és necessari que els docents els ensenyin com fer-ho. Per realitzar-ho, cal intervenir en el procés d’escriptura. L’avaluació formativa és un instrument potent que provoca interacció amb el mestre i entre iguals i que es va interioritzant com a capacitat d’autoregulació. Però els docents bàsicament s’han centrat en la correcció i l’avaluació d’aspectes merament formals i aquest estudi pretén aprofundir en l’avaluació formativa de les propietats textuals discursives (adequació, coherència i cohesió), per tal de donar eines als docents i als alumnes amb l’objectiu de millorar els textos escrits. En concret, s’han creat bases d’orientació per als docents per compartir els criteris d’avaluació i graelles d’autoavaluació per a la revisió del text dels alumnes de les propietats textuals discursives abans esmentades. S'hi descriuen els processos que s’han seguit per a la implementació d’aquesta millora i es plante-gen les dificultats i els reptes d’aquesta innovació
Paraules clau: Propietats textuals, autoregulació, composició escrita, autoavaluació, avaluació formativa.

Recepció de l'original: 17/12/2019
Acceptació de l'article: 17/06/2020