Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Escola rural i territori: una simbiosi clau
Rogeli Santamaria Luna 


Resum
En aquest treball es presenten dades sobre el factor rural a Espanya i a l'OCDE obtinguts de publicacions sobre PISA per tal de visibilitzar-les atès que l’element rural en els informes oficials gairebé és silenciat. Aquest oblit a Espanya podria ser justificat perquè els resultats de l'alumnat rural són similars als urbans a PISA 2015 i per la reducció de la bretxa urbà-rural, que ha augmentat novament en PISA 2018. No obstant, la infra-representació rural i la selecció de comunitats poden posar en dubte aquests resultats. Després d'una aproximació al concepte rural a PISA es presenten mitjanes de matemàtiques o ciències en 2012, 2015 i 2018, comparant la variable «localització» a nivell estatal i s'ofereixen algunes dades autonòmiques. També es mostren dades de les enquestes relacionades amb el treball en els centres rurals que animen a creure en els seus aspectes positius, que juntament amb la competència global en PISA 2018, encara sense dades publicades, pot ser clau per al futur de les zones rurals. Finalment es formulen propostes per poten-ciar l'educació rural en el Pla Nacional d'Escola Rural aprofitant aquestes avaluacions externes.
Paraules clau: L’escola rural i les avaluacions externes a Espanya. PISA com exemple

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: