Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Escola rural i territori: una simbiosi clau
Juan Lorenzo: Doctor en Ciencias de la Educación. Profesor contratado interino de Didáctica y Organización Escolar, Depar-tamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Educación de Zaragoza (Universidad de Zaragoza). Su ámbi-to de docencia es la formación inicial de Maestros en Educación Infantil y Primaria y Profesores de Educación Secundaria. Sus líneas de investigación se centran en la organización y la escuela rural, la renovación pedagó-gica, la innovación docente y el Análisis Crítico del Discurso aplicado a la Educación. Miembro del Grupo de In-vestigación EDI (Educación y Diversidad) del Gobierno de Aragón. Dirección electrónica: jlorenzo@unizar.es
Pascual Rubio: Doctor en Geografía. Profesor Titular de Análisis Geográfico Regional, Departamento de Geografía y Ordena-ción del Territorio, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad de Zaragoza). Su ámbito docente es la formación de maestros de Educación Infantil y de especialistas de ordenación territorial y su ámbito de in-vestigación el desarrollo en territorios rurales. Miembro del Grupo de Investigación GEOT del Gobierno de Aragón. Dirección electrónica: pasrubio@unizar.es
Pilar Abós: Doctora en Ciencias de la Educación. Profesora Titular de Didáctica y Organización Escolar, Departamento de Ciencias de la Educación. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas (Universidad Zaragoza). Su ámbito docente es la formación inicial de los maestros de educación primaria y su ámbito de investigación la formación inicial de los maestros y la escuela rural. Miembro del Grupo de Investigación EDI (Educación y Diversidad) del Go-bierno de Aragón. Dirección electrónica: pabos@unizar.es