Temps d'Educació
2n semestre 2020
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: Escola rural i territori: una simbiosi clau
Laura Domingo Peñafiel 


Resum
La revista Temps d’Educació ha dedicat diversos articles a l’educació en el món rural. Antoni Tort Bardolet, professor de la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalu-nya, ja escrivia l’any 1995 sobre renovació pedagògica i territori fent referència a les Zones Escolars Rurals (ZER), en aquell moment un model pedagògic i organitzatiu que tenia només cinc anys de vida. Posteriorment, l’any 1998, en Jordi Feu Gelis, professor de la Universitat de Girona, va publicar un article sobre el sentit de l’escola rural en un món que es desruralitza. Més endavant, a cavall dels anys 2001 i 2002, concretament el número 26 d’aquesta revista va estar dedicat al monogràfic Educació, ruralitat i territori: la construcció d’una identitat pròpia coordinat per la professora de la Universi-tat de Barcelona, Roser Boix Tomàs. En aquest ja s’alertava de la necessitat de situar la ruralitat des de l’òptica del canvi tenint en compte la redefinició del món rural i de «construir una escola rural fortament implantada al territori, adequada a la necessitat dels seus habitants, cohesionada socialment i cultural i participativa, per fer front als reptes de futur que la nostra societat té plantejats» (p. 120). Ja som en aquell futur al qual es feia referència i gairebé vint anys després, el present monogràfic pretén ex-plorar i ressituar l’escola rural en relació al territori i, per fer-ho, es presenten els resul-tats d’algunes de les últimes recerques d’àmbit espanyol i europeu sobre la temàtica.
Paraules clau: escola rural, territori

Recepció de l'original: 21/04/2020
Acceptació de l'article: 27/07/2020