Temps d'Educació
1r semestre 2018
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Ana María Guillamón, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Albert Mallart Solaz 


Resum
Un currículum és una planificació educativa on es concreten les competències a assolir per viure en societat. La competència matemàtica (transdisciplinària) és una aptitud per trobar matemàtiques a la vida, elaborar raonaments fonamentats, usar tècniques per calcular, representar i interpretar dades disponibles, i aplicar estratègies de resolució de problemes (RP). Per potenciar el domini competencial matemàtic, cal que els docents sàpiguen identificar, interpretar, transcriure, transferir i avaluar els fets matemàtics. La RP és creativa, i crear és el nivell més alt d’objectius educatius. Els futurs mestres no estan interessats a crear problemes per afavorir un correcte aprenentatge de la RP perquè no saben adequar la dificultat a un nivell educatiu ni trobar un context familiar. Motivats per entendre i millorar l’aprenentatge del procés de RP, ens proposem l’estudi de la fase d’il·luminació.
Paraules clau: Creativitat, didàctica de les matemàtiques, currículum, competència matemàtica, resolució de problemes, creació de problemes, formació del professorat de matemàtiques

Recepció de l'original: 06/02/2018
Acceptació de l'article: 07/05/2018