Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Notes de lectura
Universitat de Barcelona 


Cosmopolitisme i educació és un llibre que reuneix autors i autores reconeguts i experts amb la intenció d'analitzar i resoldre el debat cosmopolitisme vs. ciutadania d'una manera clara i optimista.
El text ha estat dividit en dues parts amb la intenció d'abordar, primerament, el problema de la consciència global. Els capítols «El cosmopolitismo y la educación en valores como ciudadano», de Juan Escámez Sánchez, i «Cosmopolitismo cívico: cooperación, educación y desarrollo», de Vicente Gozálvez Pérez i Rafaela García López, consideren que l'aparent contradicció entre formar ciutadans i formar persones cosmopolites no és tal. Diferenciant dos nivells d'anàlisi, d'una banda el polític, i per l'altre l'ètic, és possible superar l'aparent paradoxa que suposa educar ciutadans i ciutadanes per al cosmopolitisme. Si bé políticament ser ciutadà és una noció administrativa oposada a ser cosmopolita, des del punt de vista ètic, ser un bon ciutadà implica tenir una sensibilitat cosmopolita.
José Luis Álvarez Castillo i Hugo González González tracten, en el capítol «Educación religiosa, convivencia y sociedad cosmopolita», temes ben coneguts, però no per això ja esgotats, com la necessitat d'educar en les competències interculturals o interreligioses. No obstant això, amb un tarannà optimista aclareixen que la revolució tecnològica i mediàtica, la hiperconnexió global, la interdisciplinarietat, i la noció d'identitat dinàmica són elements inevitables al nou escenari educatiu, davant els quals les i els educadors poden reaccionar amb desconfiança o, pel contrari, amb oportunitat.