Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Maria Teresa Signes Signes 


Resum
La finalitat d'aquest article és analitzar la importància que té el llenguatge com a eina de comunicació i d'expressió del nostre pensament, especialment en el context educatiu. Aquesta aportació, gira a l'entorn d'aquells elements pedagògics que inclouen el llenguatge i que ens porten a considerar-lo no només des d'una perspectiva instrumental, sinó també des d'una interpretació antropològica i, encara més en concret, des de la consideració d'una antropologia de l'educació. Tot això en el context de la figura i de l'obra de Miguel de Unamuno (1864-1936), un dels pensadors contemporanis conegut sobretot per la seva gran obra, especialment literària.
Paraules clau: llenguatge, comunicació, filosofia de educació, antropologia, Miguel de Unamuno

Recepció de l'original: 18/02/2013
Acceptació de l'article: 26/06/2013