Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Ricard Huerta 


Resum
Considerem que el cinema és un aliat clau per al professorat d'arts visuals, tant en els nivells d'infantil i primària, com molt especialment a l'educació secundària i universitària. A més a més entenem que és fonamental incorporar les temàtiques socials al currículum de l'educació artística. Animem els docents a generar una visió crítica de les imatges incloent un viratge estètic, tot propiciant una nova mirada poderosa cap als espais de comunicació. La problemàtica social i personal de la diversitat sexual permet revisar molts aspectes interessants de l'educació artística, per tal d'analitzar els usos i continguts de les imatges, generant nous resultats a través dels tallers d'art. Cal reivindicar el respecte a la diversitat sexual, fomentant accions educatives, tot implicant tant l'alumnat com el professorat en processos creatius que reivindiquen la defensa de les minories sexuals.
Paraules clau: identitat, cinema, educació artística, cultura visual, diversitat sexual

Recepció de l'original: 08/10/2013
Acceptació de l'article: 09/12/2013