Temps d'Educació
1r semestre 2014
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Dossier. Sobre els orígens de la modernitat pedagògica: Montaigne, Descartes i Rousseau
Núria Obiols i Suari 


Resum
En aquest article tractarem diversos aspectes sobre la relació de Rousseau amb la lectura. Un d'ells fa referència a l'afecció lectora del cèlebre filòsof ginebrí cultivada des de la seva més tendra infantesa. Posteriorment ens centrarem en com tractava Rousseau aquesta afecció lectora en la seva obra Emili o de l'educació (1762). Això ens portarà a entrar en deteniment a l'única obra recomanada al seu deixeble, Robinson Crusoe (1719) de Daniel Defoe, sobre la que farem una anàlisi de les virtuts del seu protagonista, relacionant-les amb algunes idees pedagògiques rousseaunianes. I, en darrer lloc, tractarem de trobar petjades de Rousseau en una tria d'obres de literatura infantil considerades com a clàssiques, així com d'altres més actuals. Tot plegat amb el propòsit de conèixer una mica més Rousseau considerant la seva relació amb la lectura com a lector infant, com a educador i la seva presència implícita en una selecció d'obres de literatura infantil.
Paraules clau: educació, lectura, literatura infantil, Rousseau, Robinson Crusoe

Recepció de l'original: 30/06/2013
Acceptació de l'article: 12/09/2013