Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES / STUDIES & RESEARCHES
Ricard Huerta és catedràtic d’Educació Artística a la Universitat de València. Investigador de l'Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives. Director de EARI Educación Artística Revista de Investigación www.revistaeari.org, del Diploma d'Especialització en Educació Artística i Gestió de Museus, i de Museari www.museari.com Membre fundador d’AVALEM Associació Valenciana d'Educadors en Museus i Patrimonis. Coordinador del Grup CREARI de Recerca en Pedagogies Culturals (GIUV2013-103). IP del projecte I+D DE-CHADOS. ORCID: 0000-0002-1430-3198. Adreça electrònica: ricard.huerta@uv.es 


Aquesta investigació parteix d'una experiència artística i educativa que ha estat possible gràcies inicialment a un període de recerca a la Universitat de les Illes Balears (UIB), i que desemboca en una posterior exposició dels resultats al centre d’art contemporani Casal Solleric de Palma. La incorporació de temàtiques habitualment poc tractades al món educatiu, com ara la mort o els cementiris, es converteix en aquesta ocasió en motiu de recerca educativa, propiciant uns resultats artístics que es concreten metodològicament en un estudi de cas, en el qual hi intervé de manera complementària la Investigació Educativa Basada en les Arts. L'article desgrana cadascun dels passos que s'han anat desenvolupant, combinant la participació de diferents institucions, tot agrupant estratègies on conflueixen la universitat i un important centre d'art, implicant especialment a l'alumnat i el professorat universitari. Com a conclusions destacades, comprovar que podem utilitzar els cementiris com a veritables museus de la memòria, introduint la mort i els seus rituals en el catàleg d'estratègies que ens permetran millorar l'educació patrimonial i la pràctica artística en la formació del professorat.