Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA. AMB VEU PRÒPIA: LA CREACIÓ DE NARRATIVES DIGITALS PER A L’EDUCACIÓ
Juan González-Martínez i Rafel Meyerhofer-Parra 


Resum
Les potencialitats de l’aprenentatge transmèdia són nombroses; i permeten concebre genero-ses expectatives en relació amb la personalització de l’aprenentatge i la inclusió digital. Un alfabetisme transmèdia que està coneixent abundant desenvolupament, especialment lligat a les aproximacions didàctiques de transmèdia storytelling, en les quals el desenvolupament d’una narrativa, de ficció o no, esdevé el catalitzador d’aprenentatges planificats i conscients, tant amb destreses transversals com de competències específiques. No obstant això, no sempre resulta senzill vehicular el contingut a partir d’aquestes narratives, especialment quant els objectius d’aprenentatge no van relacionats en primera instància amb el desenvolupament de les competències nuclears o transversals. El propòsit d’aquest article és reflexionar sobre una experiència d’aprenentatge transmèdia sense narrativa de ficció en el context de la formació de mestres, i focalitzar en els reptes, en les oportunitats i en les limitacions que presenta la traducció al context formatiu superior d’una aproximació didàctica transmèdia en què la història, stricto sensu, desapareix.
Paraules clau: Narratives transmèdia, continguts transmèdia, educació superior, estratègies educatives, tecnologia educacional

Recepció de l'original: 09/01/2023
Acceptació de l'article: 28/03/2023