Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
TESTIMONIS PEDAGÒGICS
Nascut a Besalú l’any 1943, estudià batxillerat i magisteri a Lleida, on treballaven els seus pares, a partir de 1950. L'any 1967 acabà la carrera de Matemàtiques a la Universitat de Barcelona. Des de 1973, catedràtic de l'institut Samuel Gili i Gaya de Lleida, del qual fou director (1976-81). En aquest període fou també President de la Delegació d' Òmnium Cultural a Lleida. Cap de Serveis Territorials de Cultura i Ensenyament a Lleida (1981-1992). De 1992 a 2004 regidor a la Paeria de Lleida, diputat al Parlament de Catalunya i senador per Lleida. Aquest darrer any retorna a l'institut, reprenent la tasca educativa fins a 2012, per jubilació forçosa. Ha escrit llibres d' entrevistes –Converses a Lleida, Memòria de Lleida, per exemple– amb personatges rellevants de Ponent i diverses biografies, entre les que destaquen la dedicada a la de Maria Rúbies i Felip Solé Olivé, di-rector molts anys de l'Escola Normal de Lleida. Col·labora a la Revista Shikar de divulgació històrica. Casat, amb quatre fills i, per ara, nou nets. Adreça electrònica: jvarela@lleida.net 


Quan miro enrere, revisant què ha estat la meva vida fins ara, penso que aquesta expressió –«un passeig pedagògic»– la podria resumir força bé. Alhora, fer-la servir em permet retre homenatge a un pedagog, Makarenko, un llibre del qual, Poema pedagògic, m’impactà profundament.