Temps d'Educació
1r semestre 2022
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Miquel Tormo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  La revista accepta originals en català, espanyol, i altres llengües d’ús acadèmic habitual en el nostre context.

  Els autors que publiquen en aquesta revista estan d’acord amb els termes següents:
  1. Els autors conserven els drets d’autoria i atorguen a la revista el dret de primera publicació, amb l’obra disponible simultàniament sota una Llicència d’atribució de Creative Commons de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada, que permet compartir l’obra amb tercers, sempre que aquests en reconeguin l’autoria i la publicació inicial en aquesta revista.
  2. Els autors són lliures de fer acords addicionals independents per a la distribució no exclusiva de la versió de l’obra publicada a la revista (com ara la publicació en un dipòsit institucional), sempre que se’n reconegui la publicació inicial en aquesta revista.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES
Mercè Navarro Calafell; Josep Gustems; Caterina Calderon 


Resum
La música és un potent activador cerebral que implica a una extensa xarxa d'estructures neurals que intervenen en la pràctica musical i afavoreixen processos emocionals i funcions executives com la memòria, l’atenció i la concentració. Concretament, l’aprenentatge instrumental esdevé un recurs eficaç per entrenar el cervell millorant la interconnexió neuronal i, aquest fet, ens porta a considerar la importància que pot tenir la formació musical en l’educació i en el rendi-ment acadèmic. L’objectiu d’aquest article és reflexionar sobre el potencial educatiu de la música i la seva implicació en l’atenció dels infants, un dels components claus de l’aprofitament i rendiment acadèmic. Per això partirem d’una revisió documental i científica dels treballs empí-rics més importants a nivell internacional de les quatre últimes dècades, presents a les bases de dades educatives de més rellevància acadèmica. Les informacions obtingudes s’han agrupat i presentat en diferents apartats: l’atenció en els infants, el desenvolupament de l’atenció en els infants, els programes emocionals d’atenció a l’aula, com avaluar l’atenció en els infants i final-ment, els efectes de la música en la millora de l’atenció en els infants.
Paraules clau: Educació musical, atenció en els infants, avaluació de l’atenció, interpretació instrumental, programes d’intensificació musical a l’escola

Recepció de l'original: 09/01/2021
Acceptació de l'article: 12/04/2021