Temps d'Educació
1r semestre 2021
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització) i Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES
Miquel Amorós Hernández 


Resum
En aquest treball es realitza una discussió sobre els dos principals tipus de definicions del concepte de «vida» biològica, les replicacionals i les metabòliques. Per això es mostren algunes de les febleses d’ambdues, del concepte mateix de «definició», i es conclou que tal vegada seria una millor estratègia el proporcionar algun esbós sobre una teoria general de la vida vinculada a una teoria de l’educació. Aquesta teoria es fonamentaria en la funció biològica de la relació, la funció que ha contribuït al desenvolupament evolutiu dels sistemes cognoscitius. Es proposa que la rela-ció està en la base dels processos evolutius de la simbiogènesi, procés d’indubtable importància pedagògica, atès que la relació entre l’educand i l’educador és de tipus dialògic simbiogenètic.
Paraules clau: Vida, replicació, metabolisme, relació, simbiosi, simbiogènesi, educand, educador.

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: