Temps d'Educació
1r semestre 2021
 • Consell editorial:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Markus González Beilfuss (vicerector de Política d’Internacionalització) i Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Maria Mateo i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
MONOGRAFIA: INFÀNCIA, ARQUITECTURA I EDUCACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS
Rubèn Pineda 


Resum
A l'empara de la nova Llei d'Arquitectura –per la qual es referma la necessitat que s'ensenyi en l'educació obligatòria– i en la cruïlla de la primavera de renovació pedagògica –que sacseja les finalitats i els mètodes que hegemònicament s'han esdevingut a les aules–, aquest article aborda la disjuntiva que l'arquitectura s'instauri com una finalitat en si mateixa o com un mitjà per tal d'acce-dir a altres escenaris educatius. A partir d'una revisió de diverses experiències, s'exploren alternati-ves pel que fa a les finalitats dels coneixements de l'arquitectura, del fet arquitectònic i de la profes-sió d'arquitecte. Així mateix, s'explora la inclusió de l'arquitectura en els currículums com a noves oportunitats per revisar les metodologies educatives i els processos d'ensenyament-aprenentatge.
Paraules clau: Educació, arquitectura, capacitació, interpretació, transformació, dibuix, maqueta, arquiescola

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: