Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Sergio Bravo Cuevas 


Resum
La Llei d'Assegurament de la Qualitat de Xile (núm. 20.529) diposita a l'Agència de Qualitat de l'Educació la tasca d'avaluar i orientar els centres educatius per promoure-hi processos de millora contínua. Per això, l'Agència realitza visites als centres, aplicant diversos instruments que permeten una anàlisi integral de la institució escolar. L'objectiu d'aquesta investigació és comprendre els significats que atorguen directors i directores d’escoles públiques a aquestes visites d'avaluació i orientació, per mitjà d'una metodologia qualitativa i un enfocament comprensiu-interpretatiu. Els resultats indiquen que, des de la percepció dels directius, els processos d'avaluació no reconeixen aspectes vinculats a la gestió i lideratge associats a l'entorn de vulnerabilitat social en què desenvolupen la seva activitat els centres públics, alhora que l'avaluació estandarditzada d'aprenentatges manté una influència excessiva en la categorització de l’escola. Es conclou que, per avançar en una millora sistèmica en l’educació, és necessària una major incidència política i l’articulació de l'Agència amb les institucions que componen el sistema educatiu xilè.
Paraules clau: Agència de Qualitat de l'Educació de Xile; accountability; gestió; lideratge directiu.

Recepció de l'original: 14/01/2019
Acceptació de l'article: 23/07/2019