Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Dossier: Cos i esport, lectures crítiques i genealògiques
Mauro Valenciano Oller 


Resum
Actualment s'està mirant de combatre les imperfeccions percebudes del sistema esportiu infantil i juvenil gairebé exclusivament a través de la modificació de les regles de joc. Això es condensa en determinades propostes que han generat molta literatura. Davant aquesta situació, aquí s'analitza una altra proposta normativa, la del minibàsquet federat català, i es vol escatir quins són els criteris que s'estableixen per definir la idea o concepció de participació en aquesta particular àrea dins de l'àmbit esportiu infantil i juvenil. Juntament amb aquesta clarificació a nivell conceptual, en aquest article es pretén portar a terme un seguit de reflexions al voltant del paper de la tècnica en el mateix reglament, per acabar fent una proposta pedagògica tenint en consideració els dos punts anteriors. Com a rerefons filosòfic es planteja respondre a la qüestió de quins són els aspectes que afavoreixen el desenvolupament tècnic dels jugadors. Finalment, s'exposa una proposta per a la millora no només del minibàsquet, sinó també de l'esport infantil i juvenil a nivell organitzatiu i tècnic-pedagògic.
Paraules clau: Minibàsquet; participació; filosofia de l'esport; pedagogia de l'esport; modificació del reglament; competició esportiva; desenvolupament del jugador; tècnica.

Recepció de l'original: 15/05/2019
Acceptació de l'article: 04/09/2019