Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: La formació inicial i el caràcter dels mestres
Ernesto Colomo Magaña i Ángel Ignacio Aguilar Cuesta 


Resum
En un context sociocultural dinàmic i flexible, les funcions i competències que s’associen als docents es van adaptant a les demandes i necessitats que es generen a la societat. Per tal de conèixer com és el mestre que la societat valora actualment, aquest estudi analitza la figura del docent a través de la xarxa social Twitter a partir del hashtag #DíaMundialdelDocente. La mostra està formada per 1441 tweets que van ser sotmesos a una anàlisi en dues fases: una classificació dels missatges per temàtica i una posterior categorització en funció dels arquetips de mestres. Els resultats reflecteixen que la temàtica amb més missatges registrats ha estat la reivindicativa, mentre que l’arquetip més valorat a nivell social és el del mestre autèntic i personal. En les conclusions sobresurt el reconeixement social positiu que existeix sobre la figura del mestre, així com la possibilitat d’incorporar les qualitats i competències que són valorades per la societat als processos de formació inicial i contínua del professorat.
Paraules clau: Característiques del mestre; rol del mestre; xarxes socials; opinió pública; Twitter; influència de la tecnologia.

Recepció de l'original: 15/05/2019
Acceptació de l'article: 04/09/2019