Temps d'Educació
2n semestre 2019
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido, Patrícia Adan i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACÓ, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia: La formació inicial i el caràcter dels mestres
Josep Gustems Carnicer i Caterina Calderon 


Resum
Aquest treball presenta les característiques que hauria de tenir un bon mestre, a partir de l’anàlisi de les entrevistes a vint persones expertes vinculades amb el món educatiu a Catalunya, amb experiència a diferents nivells educatius i tipologies de centres. Les respostes han estat analitzades segons les aportacions empíriques i teòriques de la psicologia positiva, a partir del model de virtuts i fortaleses de caràcter proposat per Peterson i Seligman (2004), que permeten dibuixar un perfil competencial vinculat al caràcter i a les competències personals i socials que semblarien garantir cert èxit en la professió docent. Els resultats de les entrevistes s’analitzen segons variables demogràfiques i professionals dels entrevistats i es comparen amb d’altres obtinguts en recerques similars, observant un cert biaix entre l’ideal i la realitat dels alumnes del grau de mestre. Tanmateix es proposen recursos per a reforçar aquest tipus de continguts als graus de mestre, dins les facultats d’Educació i vinculats amb el pla d’acció tutorial.
Paraules clau: Formació de mestres; psicologia positiva; fortaleses de caràcter.

Recepció de l'original: 15/05/2019
Acceptació de l'article: 04/09/2019