Temps d'Educació
2n semestre 2017
 • Consell editorial:
 • Xavier Triadó (director de l’Institut de Ciències de l’Educació), Roser Boix (degana de la Facultat d’Educació), Mercè Puig Rodríguez-Escalona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística), Amelia Díaz Álvarez (vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristian Frutos, Judit Sabido i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial. Podeu consultar la llicència completa a: Licencia de Creative Commons
  Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional.

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a RACD , CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universidad de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universidad de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Jordi González Batlle 


Resum
Bona prova de la importància que ha adquirit la lectura al sistema educatiu és el fet que el Departament d’Ensenyament posés en marxa el Pla d’Impuls a la Lectura (PILEC) el curs 2011-2012, conscient que la competència lectora és la base de molts aprenentatges. Aquest article té com a objectiu posar de manifest la responsabilitat dels docents a l’hora daconseguir formar uns lectors plenament competents, que entenguin allò que llegeixen, i amb un hàbit de lectura mínimament digne. Però aquesta tasca de mediació o tutorització no només recau en els docents, sinó que és una responsabilitat compartida, on la resta dels estaments de la societat (família, administracions públiques, mitjans de comunicació) hi juguen un paper fonamental. En aquest sentit, després de presentar els objectius del PILEC, reflexionem al voltant del concepte mateix del procés de lectura i, per últim, incidim en els reptes que planteja la pràctica lectora per tal que els alumnes esdevinguin uns lectors competents.
Paraules clau: Lectura, comprensió lectora, hàbit lector, ensenyament secundari

Recepció de l'original: 08/11/2016
Acceptació de l'article: 18/04/2017