Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Maria Triay Caimaris 


Resum
En aquest article presentem una síntesi de la investigació realitzada en tres escoles de Catalunya, amb l'objectiu de conèixer i ajudar a implementar la metodologia del treball per projectes amb servei. Per fer-ho, hem dut a terme tres treballs de camp en etapes escolars diferents, hem fet un buidatge de les observacions fetes i hem elaborat uns resultats per a cadascuna d'elles. El nostre propòsit principal és incorporar una acció de servei en un treball per projectes amb la finalitat d'observar què hi varia i veure què suposa aquesta activitat per als seus participants. Així doncs, s'ha prestat atenció a les característiques principals dels projectes amb servei, atenent alhora al potencial que té aquest mètode de treball per a fomentar valors, competències i actituds en l'alumnat.
Paraules clau: aprenentatge servei, ciutadania, educació en valors, projectes, recerca cooperativa

Recepció de l'original: 12/09/2012
Acceptació de l'article: 29/11/2012