Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Estudis i recerques
Universitat de Barcelona 


Introducció
Fa un grapat d'anys que dono voltes a una pregunta que considero fonamental i fonamentadora per a comprendre el nostre mode d'ésser: per què fem música els humans? La pregunta naix d'una preocupació filosòfica. Vol anar a l'arrel de la qüestió. Ara bé, les connotacions de la resposta que li puguem donar, ni que sigui de forma parcial, abracen diversos àmbits. I un d'ells, i no pas secundari, és el de l'educació.
D'entrada, en una societat que veu les arts com un complement formatiu o com una mera activitat social i d'oci, aquesta pregunta (i la importància que li donem) pot sobtar, però intentarem argumentar en sentit contrari. Dos fets ens hi empenyen, des d'ara mateix. Primer, les reflexions que l'any 1936 publicava Edgar Willems posant de manifest els dèficits que hi havia en l'educació musical (molts dels quals subsisteixen). Segon, un seguit d'estudis recents de la doctora Maria Andreu i Duran, que s'han sintetitzat (mentre fèiem les darreres correccions a aquest article) en la tesi doctoral «L'assoliment de les competències bàsiques en alumnes de centres integrats de primària i música» (UAB, 2012). De fet, el que diu Willems, és a la base dels treballs actuals en el marc d'una visió europea de l'educació com a formació integral de la personalitat i del desplegament de competències (encara que les lleis espanyoles no vagin per aquest camí i que com a molt es digui que s'han de formar bons «professionals» en els terrenys de les arts).