Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències
Mª Neus Lorenzo Galés i Imma Piquer Vives 


Resum
En aquest capítol s'ofereix una visió general dels plans d'ensenyament de llengües estrangeres en els últims deu anys a Catalunya. A la introducció, es revisen els plans d'immersió vers el bilingüisme en català i castellà, que van ser dissenyats en la segona meitat del segle XX. Aquest és el punt de partida per entendre el desenvolupament de les polítiques educatives catalanes multilingües. Després passem a descriure els principals programes d'ensenyament de llengües estrangeres que permeten als estudiants catalans a aprendre una tercera llengua i en una tercera llengua, que es fonamenten en l'aprenentatge per projectes de contingut i en els enfocaments d'aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera (AICLE). També es presenten les estadístiques de participació i els resultats de les avaluacions dels estudiants en idiomes i en continguts curriculars. Finalment, s'analitzen els principals factors escolars i les pràctiques d'aula que correlacionen amb l'èxit acadèmic i amb les altes puntuacions en els resultats internacionals, i examinem el seu impacte en les escoles catalanes.
Paraules clau: AICLE, plurilingüisme, aprenentatge holístic i integrat, programes d'aprenentatge de llengües

Recepció de l'original: 12/09/2013
Acceptació de l'article: 19/11/2013