Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències
Universitat de Barcelona 


Introducció
El juny de 2013 va sortir la primera promoció de graduats de Mestre d'Educació Infantil i Educació Primària de la Universitat de Barcelona. Segons estableixen els programes de la Facultat de Formació de Professorat, els objectius d'aquests estudis són, entre d'altres, que els futurs mestres adquireixin competències per ensenyar en contextos multiculturals i plurilingües, per actuar com a mediadors per a què l'activitat a l'aula sigui significativa i estimuli el potencial de desenvolupament de tot l'alumnat, per organitzar la interacció de l'alumnat amb l'objecte d'estudi, promovent l'aprenentatge autònom i cooperatiu, per elaborar projectes que s'adaptin a les necessitats de les escoles i de l'alumnat, coneixent profundament les etapes docents i les matèries que cal ensenyar, i per aplicar a l'aula les noves tecnologies.
Durant el curs 2012–2013 els estudiants de quart curs dels graus de mestre han completat la seva formació cursant un nombre de crèdits optatius que s'ofereixen en el marc d'una menció, en la qual s'intensifiquen determinats continguts vinculats a diverses àrees del currículum escolar. La menció de Llengües Estrangeres (Llengua Anglesa) s'ofereix conjuntament als estudiants dels graus d'Educació Infantil i Educació Primària. Encara que la menció de Llengües Estrangeres no es pot considerar una especialització pròpiament dita, els estudiants que l'han cursada podran exercir com a especialistes d'anglès a les escoles.