Temps d'Educació
2n semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Manel Viader (vicerector de Política Docent)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació avalua els articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a Raco, CBUC (Universitats de Catalunya), Ulrich (Pro Quest), In-Recs (Universitat de Granada), CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), Dialnet (Universitat de la Rioja), Latindex (UNAM, Mèxic), ERIH (European Science Foundation), Francis-Inist (CNRS), DOAJ (Open Access), Sociological Abstracts (Pro Quest, Bathesda), OEI (Estados Iberoamericanos), DICE (CSIC), MIAR (UB), RESH (CCHS) i REDINET (MECD).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Monografia. L’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) a Catalunya. Estudis i experiències
Josep Coral i Mateu 


Resum
L'article proporciona estratègies al professorat d'Educació Física que faciliten la incorporació i aplicació de programes d'Educació Física en AICLE (Aprenentatge Integrat de Continguts i Llegües Estrangeres) als centres educatius. En primer lloc, s'introdueix el concepte AICLE i es revisa la literatura més recent relacionada amb l'ensenyament-aprenentatge integrat de l'Educació Física i la llengua anglesa. Tot seguit es resumeix l'estat actual de la formació del professorat en AICLE. En el següent punt es formula una proposta de planificació –a llarg, mig i curt termini– per desenvolupar programes d'Educació Física en AICLE als centres educatius. La proposta aporta idees per facilitar la incorporació d'aquests programes al centres, proporciona l'esquema de treball i dóna orientacions per programar les unitats didàctiques i les sessions d'Educació Física en AICLE. En les conclusions es resumeix la proposta i es posa de relleu tant les necessitats de formació del professorat en actiu com la dels futurs mestres.
Paraules clau: Educació Física, AICLE, llengua estrangera, planificació, programació, formació del professorat, competència lingüística

Recepció de l'original: 27/09/2013
Acceptació de l'article: 15/12/2013