Temps d'Educació
1r semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Notes de lectura
Esther Gil Pasamontes 


La paraula «repte» té la virtut d'aconseguir generar un efecte crida sobre la nostra atenció. I és això el que aconsegueix l'autoria d'aquest llibre, generar curiositat i expectatives al voltant d'un seguit de reptes que tenen un destinatari, l'educació social, en temps dinàmics, incerts i complexos. Uns moments en els quals: «Lo que antes era un proyecto para “toda la vida” hoy se ha convertido en un atributo del momento. Una vez diseñado, el futuro ya no es “para siempre”, sino que necesita ser montado y desmontado continuamente» (Bauman, 2008, p.23-24). Uns moments que conviden a reinventar-se com a professionals d'allò social.
Freire destacava que era mitjançant la paraula, el treball, l'acció i la reflexió que es construïen les persones i no amb els silencis. Ens trobem davant d'una obra amb diverses veus, plena de coneixements i d'experiències que conflueixen en el marc d'unes converses sobre la realitat professional dels educadors i les educadores socials. Perquè és en el marc d'uns diàlegs amb professionals implicats en la formació de futurs educadors i educadores socials on es van teixir els fils conductors que guien la lectura d'aquesta obra. Uns fils que permeten conèixer i reconèixer quins són els reptes de l'educació social, convidant els àmbits acadèmics i professionals a la conversa tot recollint-ne els fruits, de forma coral i polièdrica.