Temps d'Educació
1r semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Notes de lectura
Xavier Besalú 


Amb aquesta publicació, l'editorial Trotta de Madrid inicia una nova col·lecció d'Estudis Migratoris, dirigida per F. Javier García Castaño, catedràtic d'Antropologia Social i director de l'Instituto Universitario de Migraciones, de la Universitat de Granada, un dels centres que més han impulsat la recerca en aquest àmbit i que, a més, compta amb un dels fons documentals més complets de l'Estat espanyol.
El llibre consta de 8 capítols, diferents en molts sentits, però amb un denominador comú: la construcció de la diferència en l'àmbit escolar. Cada un dels capítols remet a una recerca ja realitzada i aquest fet constitueix una mena de carta de presentació. En un territori –l'escola– i en un tema –la presència d'alumnat d'origen estranger i el seu impacte– de confluència de diverses ciències socials, aquesta obra proclama la necessitat de parlar no des de l'especulació, ni des de les bones intencions, ni des de la retòrica administrativa, sinó a partir de la recerca feta, de l'aproximació real als centres educatius, tant si es fa amb metodologies quantitatives com des d'enfocaments etnogràfics.
No és perquè sí que la major part dels autors aplegats en aquest volum són antropòlegs (també hi ha sociòlegs i geògrafs) alhora que crida l'atenció l'absència de pedagogs quan, en principi, haurien de ser els primers interessats en un tema com el d'aquest llibre. El cert és que –i ho dic des de l'experiència de participar en nombrosos fòrums interdisciplinaris–, en aquests moments, la distància tant dels plantejaments teòrics com de les realitzacions pràctiques fetes des de la sociologia i l'antropologia en comparació a la producció feta des de la pedagogia, és encara gran en extensió, en rigor i en profunditat.