Temps d'Educació
1r semestre 2013
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Tribuna. Inclusió i persistència acadèmica en joves immigrants
Berta Palou Julian
Universitat de Barcelona 


Introducció
L'etapa de la joventut es caracteritza per l'obertura cap a unes noves potencialitats i recursos psicològics com ara el pensament formal, la capacitat de revisar i reconstruir la pròpia identitat personal, l'accés a noves formes de relació interpersonal i social o el raonament moral que fan que aquesta etapa sigui única (Onrubia, 2005).
Caracteritzem l'etapa evolutiva de la joventut relacionada amb la immigració per així entendre millor de quina manera els processos d'integració d'aquests joves es fan evidents tant per la seva presència com per la seva absència. Així, es determina quin és el marc de relació dels joves com a espai privilegiat en el qual es poden arribar a produir els processos d'integració. És en la relació entre iguals on els joves sentiran. en definitiva, que formen part de i on poden participar.