Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Notes de lectura
Ana María Novella Cámara
Universitat de Barcelona
 


Aquest llibre entra a analitzar i descriure allò que en educació moral sempre es nomena però que en poques ocasions es concreta i sistematitza. Per això, suposa un gran avanç ja que dóna sentit i identitat als centres educatius, implicant estudiants i educadors.
Així, es detecta l'atmosfera que es respira, les vivències que s'experimenten i que alhora configuren i cristal·litzen els valors, la cultura moral. Els autors d'aquesta obra a partir de l'interrogant «¿què podem entendre per "vida quotidiana" o "clima del centre"?» han disseccionat la cultura moral des de la teoria i la pràctica. Des d'aquest qüestionament orienten la seva recerca educativa per aproximar-se al concepte de cultura moral amb la finalitat de «precisar-lo, descriure els seus diferents components i apuntar idees per avaluar i millorar la cultura moral dels centres educatius» (p. 8).