Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Reflexions i assaigs
Glòria Vericat
Col·legis Nous de Mollet del Vallès, Universitat de Vic 


El diàleg, l’autonomia i la responsabilitat
El paper de l’escola és fomentar l’autonomia personal, reafirmant la realitat personal en totes les seves dimensions, tant des del vessant de desenvolupament individual de la seva dignitat, com de la possibilitat de convivència social dins d’unes societats democràtiques. Aquesta autonomia, en el terreny individual, es concreta en l’educació en valors com a opcions de vida; en el social, es concreta en l’educació en valors com educació per a la democràcia.
El diàleg, l’autonomia i la responsabilitat han de ser principis ètics articuladors en societats globalitzades. Les societats de la informació poden permetre un sistema educatiu on tots tinguem accés i puguem compartir tant la innovació com la reflexió, tan necessàries per al desenvolupament individual i col·lectiu i per a la sostenibilitat del planeta.
Els objectes de l’educació en valors estan molt connectats amb els subjectes. La dignitat de la persona i les societats democràtiques han d’estar presents en tot sistema educatiu. En aquest sentit, no hem d’oblidar com el reconeixement de la dignitat humana esdevé el fonament del reconeixement dels drets humans.
La dignitat personal va molt lligada a la idea de desenvolupament humà. Davant un món amb un desenvolupament tecnològic molt elevat i en contínua progressió, l’apos­ta rau en un de personal també il·limitat i que afecti tota la població. Morin (1999, p. 25) apunta com tot veritable desenvolupament humà ha de combinar les autonomies individuals amb les participacions comunitàries i «amb el sentit de pertinença a l’espècie humana».