Temps d'Educació
1r semestre 2012
 • Consell Editorial:
 • Antoni Sans (director de l’Institut de Ciències de l’Educació); Anna Escofet (degana de la Facultat de Pedagogia); Albert Batalla (degà de la Facultat de Formació del Professorat); Gemma Fonrodona (vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística); Teresa Anguera (vicerectora de Política Docent i Cientíca)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

  Temps d’Educació està subjecta a una llicència Creative Commons 3.0 de Reconeixement - No Comercial - Sense Obres Derivades. Podeu consultar la llicència completa a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  Temps d’Educació realitza una avaluació dels articles pel sistema de doble cec per pars. La revista està indexada a CARHUS (Generalitat de Catalunya), ISOC (CSIC), In-Recs (Universitat de Granada), Latindex (UNAM, Mèxic), Dialnet (Universitat de la Rioja), ERIH (European Science Foundation), Ulrich’s (ProQuest), FRANCIS-INIST (Institut de l'Information Scientique et Technique-CNRS), SOCIOLOGICAL ABSTRACTS (ProQuest LLC, Bethesda).

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
Educació superior
Mercè Pañellas Valls
Maria Carme Boqué Torremorell
Montserrat Alguacil de Nicolás
Cèlia Rosich Pla

Universitat Ramon Llull 


Introducció
Les universitats estan duent a terme un procés de canvi substancial per tal d’adequar-se a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquest canvi, en el cas dels graus en Educació Infantil i en Educació Primària, està enfocat a afavorir el desenvolupament de competències cognitives, socials i professionals dels nous mestres amb l’objectiu de fer front als reptes de la societat actual (Pozo i Monereo, 2003). L’educació en un món interconnectat comporta també copsar i comprendre les interrelacions dels diferents sistemes culturals, ecològics, econòmics, polítics i tecnològics (Tye, 1999) des d’una concepció global de l’educació que ajudi a entendre i a apreciar l’alteritat, siguin quines siguin la cultura d’origen o les característiques personals.
En aquest sentit, cal potenciar aquells escenaris que ajudin els estudiants a traçar estratègies professionalitzadores d’actuació que necessitaran en un futur no gaire llunyà (Fuentes, 2009). D’acord amb aquest plantejament, les escoles d’infantil i de primària constitueixen, sens dubte, un escenari privilegiat i un lloc de formació prioritari (Conde, Sánchez Cepeda i Corrales, 2008), on els alumnes de grau, gràcies a les pràctiques docents, poden comprendre la interrelació entre teoria i pràctica, aprofundir en la formació per a la inserció laboral (González i Wagenaar, 2003), així com desenvolupar processos d’acció–reflexió–acció i d’innovació (De la Torre, 1998; Imbernón, 2001).
Però, a més, la introducció del Treball Final de Grau (TFG) als nous plans d’estudi i la clara conveniència de vincular-lo tant a les pràctiques com als processos d’investigació, dóna pas a una nova fórmula d’interacció educativa més significativa i rigorosa que fa convenient la integració del TFG i del Pràcticum en un únic mòdul. Gràcies a aquesta conjunció, defugim un model formatiu instrumental i merament tècnic que, com bé assenyala Barnett (2011) no li pertoca a la universitat, que s’ha d’encarregar de fomentar la visió crítica i reflexiva de la professió.