nº 1 - 2007
Presentació / Presentación / Presentation
 
Presentació
Articles
Números anteriors
Normes de publicació
Links d'interés
Subscripció

 
versión en castellano
 

Edusfarm, revista d’educació superior en Farmàcia és una publicació, en format electrònic, de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. És una revista de periodicitat semestral on publicar treballs teòrics i aplicats en el camp de la docència i en qualsevol de les àrees de coneixement dels ensenyaments relacionats amb les ciències farmacèutiques que aborda pràctiques educatives des de perspectives teòriques i metodològiques diverses. A més, constitueix un punt de trobada entre professors i també entre aquests i els estudiants per tal d’afavorir la comunicació entre tots ells.

Edusfarm publica articles originals, treballs de revisió i també recensions de llibres d’interès docent amb l’objectiu de donar a conèixer experiències, innovacions i projectes desenvolupats per a la millora de la formació universitària en el camp de l’educació superior en ciències farmacèutiques. També s’hi pot trobar entrevistes amb acadèmics de prestigi així com conferències dictades en fòrums nacionals i internacionals i informació sobre esdeveniments d’interès docent.


 Crèdits / Crédits / Credits

Directora:
Montserrat Pujol Cubells

Secretària:
Montserrat Muñoz Juncosa

Editores:
Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo
Mercedes Gracenea Zugarramurdi
Montserrat Pujol Cubells

Publicat per:
Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona
GDP (Grup de Dinamització Pedagògica).


ISSN: 1886-6271

 
 Edusfarm - nº 1
 Primavera / Estiu de 2007
 Editora

Montserrat Pujol Cubells


 Comitè científic / Comité científico /
 Advisory Board


Carles Benedi González

Ma Pilar Vinardell Martinez-Hidalgo

Mercedes Gracenea Zugarramurdi

Guillermina Asins Muñoz

Montserrat Pujol Cubells

María Cruz Pellín Mira

Glòria Rosell Pellise

Alejandro Esteller Perez

Mercedes Monteoliva Sánchez

Joaquín José Nieto Gutierrez

Luis F. Alguacil

José Angel Fontenla Gil

Basilio Valladares Hernández

Jorge Antonio Guisantes del Barco

Fernando González Velasco

Juan Carlos Garcia Monteagudo