ACTA MEDIAEVALIA
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 268
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 688
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 524
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 572
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 630
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 300
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 1198
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 1120
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 1120
40,66
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 668
24,25
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 668
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 816
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 816
29,62
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 768
30,00
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 432
21,03
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 562
21,03
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 360
21,03
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Pàgs. 452
19,53
Dept. d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Manuel Riu (dirs.)
Pàgs. 462
19,53
Salvador Claramunt i Manuel Riu (dirs.)
Pàgs. 452
19,53
1 2 
Dos campus d'excel·lència internacional