Acta historica et archaeologica mediaevalia 25 (Homenatge a la Prof. Dra. M.Josepa Arnall i Juan) Revista
Matèria: Història
Format:
Pàgines: 1120
ISSN: 0212-2960
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 30 €
Acta historica et archaeologica mediaevalia 25 (Homenatge a la Prof. Dra. M.Josepa Arnall i Juan) Revista
Dept. d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Dos campus d'excel·lència internacional