Acta historica et archaeologica mediaevalia 23/24. (Homenatge al Prof. J. Ramón Juliá Viñamata)
Matèria: Història
Format:
Pàgines: 668
ISSN: 0212-2960
Data d’edició: 2003
Formats disponibles:
. Preu 30 €
Acta historica et archaeologica mediaevalia 23/24. (Homenatge al Prof. J. Ramón Juliá Viñamata)
Dept. d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Dos campus d'excel·lència internacional