Acta historica et archaeologica mediaevalia 25 (Homenatge a la Prof. Dra. M.Josepa Arnall i Juan) (eBook)
Matèria: Història
Format: eBook
Pàgines: 1120
Data d’edició: 2004
Formats disponibles:
. Preu 40,66 €

Acta historica et archaeologica mediaevalia 25 (Homenatge a la Prof. Dra. M.Josepa Arnall i Juan) (eBook)
Dept. d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica. Salvador Claramunt i Antoni Riera (dirs.)
Dos campus d'excel·lència internacional