Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ARXIUS DIGITALS DE PENSAMENT PEDAGÒGIC / DIGITAL DOCS OF EDUCATIONAL THOUGHT
Carlota Serrahima Balius és llicenciada i doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona (programa en Ciència Cognitiva i Llenguatge). Ha estat investigadora postdoctoral a l’Institut Jean Nicod de París i al Center for Philosophical Psychology d’Antwerp. Actualment, ho és al Departament de Filosofia de la UB al si del projecte Re-thinking conscious agency, finançat pel Consell Europeu de la Recerca (ERC). És membre del grup de recerca Logos. Research group in Analytic Philosophy, i es dedica fonamentalment a l’estudi de l’experiència del cos i l’autoconsciència. ORCID: 0000-0001-9525-6508. Adreça electrònica: cserrahimab@ub.edu
Àngel Pascual Martín és llicenciat en Pedagogia i doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Actualment és professor lector al Departament de Teoria i Història de l’Educació de la mateixa universitat i és membre del Grup de Recerca en Pensament Pedagògic i Social (GREPPS). ORCID: 0000-0002-9685-8348. Adreça electrònica: apascual@ub.edu 


Després de resseguir les arrels i principals fites en el desenvolupament històric de l’aproximació analítica tal i com l’entenem avui, i de tractar en quin sentit l’anàlisi lingüística i conceptual n’és una part essencial, els autors aborden la traducció i aplicació metodològica d’aquesta aproximació filosòfica al camp de la pedagogia, a partir del que es coneix com a Filosofia Analítica de l’Educació. Per acabar, l’article clou amb una consideració sobre el valor pràctic de la filosofia analítica.