Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
REFLEXIONS I ASSAIGS / REFLECTIONS & ESSAYS
María Canal Caicedo i Isabel Carrillo Flores 


Resum
La violència sexual envers les dones continua sent habitual en contextos diversos. Aquesta problemàtica ha de reparar-se i prevenir-se com a part de la garantia dels drets de les dones, i també com a requeriment perquè la societat en conjunt transiti cap a la reconciliació de les diferències i l’eliminació de les desigualtats i violències de gènere. L’article presenta resultats de la recerca Acompañar a mujeres víctimas de violencia sexual en escenarios de conflicto armado. Orientaciones con enfoque de género para la atención integral. En el procés es van dur a terme entrevistes a professionals que atenen dones víctimes a Colòmbia, Guatemala i Bòsnia i Hercegovina. L’anàlisi del contingut de les entrevistes evidencia la necessitat d’adoptar, en les pràctiques d’acompanyament, un enfocament pedagògic atent a la perspectiva ecològica i als impactes de gènere. Des d’aquest enfocament es projecten un conjunt de principis per a una atenció integral que incorpori la desprivatització del dolor, l’acció sense mal, la resiliència, la sororitat i la interseccionalitat.
Paraules clau: Dona, violència sexual, conflicte armat, atenció integral, enfocament pedagògic, perspectiva ecològica, gènere

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: