Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
REFLEXIONS I ASSAIGS / REFLECTIONS & ESSAYS
Zaida Celis García es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora en Educación por la Universidad de Barcelona. Áreas de investigación: Democracia y Educación, Formación ciudadana y Política Educativa en México. ORCID: 0000-0003-0438-4331. Dirección electrónica: zaidacelis@filos.unam.mx 


Aquest article se centra en la delimitació i discussió del concepte d’educació per a la democrà-cia i la ciutadania. Es busca identificar els trets essencials de la seva fonamentació teoricoconceptual per contribuir a la comprensió de les característiques, principis i directrius més propis. L’anàlisi que s’ofereix aborda els principis bàsics dels conceptes de democràcia i ciutadania i en destaca els vincles amb l’educació. Per aconseguir aquest objectiu, es recorre a tradicions filosòfiques i a autors que postulen la pràctica mateixa de la democràcia com a forma d’educar per a la democràcia i viure la democràcia, i a les teories del republicanisme cívic i del multiculturalisme pel caràcter renovat de la ciutadania que proposen i per la importància d’educar sobre els aspectes cívics i polítics com una activitat desitjable. D’altra banda, també es fa servir la perspectiva teòrica de la decolonialitat per reflexionar sobre el paper que assumeix l’educació per a la democràcia i la ciutadania, especialment des de l’Amèrica Llatina.