Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
TESTIMONIS PEDAGÒGICS / PEDAGOGICAL TESTIMONIES
Xavier Besalú és professor del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona. Membre de l’IEC i del Nucli Paulo Freire de la Universitat de Girona. Ha estat vicepresident del Grup de Recerca i Actuació amb Minories Culturals (GRAM) i cap de Publicacions de l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Adreça electrònica: xavier.besalu@udg.edu 


L’article fa un repàs de la trajectòria vital i professional del mestre de persones adultes Sebas Parra Nuño, que va morir el desembre de 2022. Des de 1976 fins al 2006 va treballar i dirigir l’Escola d’Adults de Salt (Gironès), un símbol del model d’escola social i comunitària al servei de les persones que es volien alfabetitzar o millorar les seves competències acadèmiques. Des d’allí va impulsar i assessorar la creació de l’Escola Africana d’Adults Samba Kubally, de Santa Coloma de Farners (Selva) i es va bolcar en la cooperació solidària, especialment en les diferents campanyes d’alfabetització, amb el poble de Nicaragua. Va ser un dels fundadors de l’Institut Paulo Freire d’Espanya, amb seu a Xàtiva, i és autor d’un nombre significatiu de llibres i articles.