Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
TEMPS DE MEMÒRIA / MEMORY TIMES
Oriol Ponsatí-Murlà 


Resum
Joan Roura-Parella és un dels pensadors més sòlids de la pedagogia dels anys trenta a Catalunya i, alhora, com a conseqüència del seu llarg exili als Estats Units, un dels més desconeguts i poc valorats a casa nostra. En el seu itinerari intel·lectual, l’estada de dos anys (1930-1932) a la Uni-versitat de Berlín i el contacte directe amb Eduard Spranger i les ciències de l’esperit constitueix un autèntic punt d’inflexió. Pocs mesos després d’haver retornat d’Alemanya, Roura-Parella pronuncia una conferència a Girona, davant de Cassià Costal i els seus antics companys de l’Escola Normal de Girona. Al llarg d’aquesta conferència (el resum de la qual serà publicat en diversos mitjans), Roura-Parella anuncia alguns dels principals motius que retrobarem en diferents indrets de la seva producció. Aquest article intenta posar en relació el contingut d’aquesta conferència amb textos posteriors del mateix autor, per mirar de comprendre millor la gènesi i desplegament del seu pensament. Al final de l’article, s’hi inclou la transcripció del resum de la conferència de Girona.
Paraules clau: Joan Roura-Parella, Eduard Spranger, ciències de l’esperit, Geisteswissenschaften, pedagogia culturalista, pedagogia a Catalunya, història intel·lectual de Catalunya

Recepció de l'original:
Acceptació de l'article: