Temps d'Educació
1r semestre 2023
 • Suport institucional:
 • Maria Rosa Buxarrais (directora de l’Institut de Desenvolupament Professional–ICE), Mercedes Gracenea (cap de la Secció de Publicacions), Silvia Burset (degana de la Facultat d’Educació), Concepció Amat Miralles (vicerectora de Política Docent), Pilar Delgado Hito (vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat), Jordi Matas Dalmases (vicerector de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística) i Raúl Ramos Lobo (vicerector de Política d’Internacionalització)

 • Direcció:
 • Conrad Vilanou (Universitat de Barcelona)

 • Adjunt a direcció:
 • Enric Prats (Universitat de Barcelona)

 • Cap de Redacció:
 • Àngel Pascual (Universitat de Barcelona)

 • Compaginació i correcció de textos:
 • Cristina Fernández, Sofía Caballero i Serveis Lingüístics de la UB

  Temps d’Educació està subjecta a la llicència Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0). Podeu consultar la llicència completa a:
  Licencia de Creative Commons

  La revista no es fa responsable de les idees i opinions expressades en els articles.

  Per a enviament d'articles, consulteu la pàgina de Normes de publicació.

  La revista es publica amb periodicitat semestral.

  Els originals són avaluats habitualment per dos experts externs a la institució de l'autor/a en l’àrea de coneixement de la pedagogia, amb un sistema de revisió per parells i doble cec per tal d’assegurar l’anonimat d’autors i revisors. Quan sigui necessari, en produir-se una disparitat de criteris en els dos informants, es demanarà una tercera avaluació de l'article en qüestió a una persona externa a la institució de l'autor/a. Un cop feta l’avaluació, l’autor rebrà la resposta de la direcció de la revista, tant si l’article ha estat rebutjat com si ha estat acceptat, i indicant-ne, si és el cas, els canvis necessaris i els suggeriments de millora que indiquen els informes, així com altres criteris editorials de la revista que calgui adaptar. El període de tramitació de l'avaluació no superarà els tres mesos. Si escau, l’autor/a podrà tornar a presentar l’original, que serà novament avaluat. Totes les seccions requereixen avaluació.

  La revista va destinada al públic interessat en la teoria i la praxi de la pedagogia, les ciències de l’educació i la formació en tots els àmbits i nivell, des d'un punt de vista reflexiu i científic.

  Els articles poden estar escrits en català, castellà, anglès, francès, portuguès i italià.

  Dipòsit legal: B-23.289-2012
  ISSN: 2014-7627


 
 
ESTUDIS I RECERQUES / STUDIES & RESEARCHES
María Analía Gómez-Fernández es doctora en Enfermería por la Universidad de Barcelona. Matrona en el Centro de Atención Primaria La Bañeza (León), Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl). Grupo de Estudios Mujer, Salud, Ética (Universidad de Barcelona). Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria (IDIAP Jordi Gol, Barcelona). ORCID: 0000-0002-7451-4042. Dirección electrónica: analiagomez2@yahoo.es
Josefina Goberna-Tricas es doctora en Filosofía. Matrona. Socióloga. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Enfermería de Salud Pública, Salud Mental y Maternoinfantil. ADHUC. Centro de Investigación en Teoría, Género y Sexualidad. Universidad de Barcelona. Grupo de Investigación (2021 SGR01097) «Creació i Pensament de les dones». ORCID: 0000-0002-3531-9009. Dirección electrónica: jgoberna@ub.edu
Montserrat Payá-Sánchez es doctora en Pedagogía. Profesora Titular de Universidad. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Instituto de Investigación en Educación. Facultad de Educación. GREM (Grupo de In-vestigación en Educación Moral) (2021 SGR00263). Universidad de Barcelona. ORCID: 0000-0002-7791-6784. Dirección electrónica: mpaya@ub.edu 


La violència de gènere (VG) és un problema de salut pública i una xacra social, que sovint és detectada gràcies al sistema sanitari. Tant els seus professionals com les principals agències i organismes de salut demanen formació específica per a la seva detecció i abordatge. L'article presenta el procés de disseny i validació d'un programa de Formació Contínua orientat a aquesta finalitat, que és un dels resultats d'una investigació-acció participativa. La validació del programa fou performativa, mitjançant metodologia de judici d’experts. Integra la perspectiva teòrica –àmbit acadèmic– i la pràctica –àmbit assistencial–, i té un enfocament interdisciplinar. Aspira a unir-se al conjunt de mitjans per a erradicar la VG de les nostres societats.